Khác biệt quan trọng giữa Chiến lược và Kế hoạch trong marketing

, ,

Chiến lược và Kế hoạch là hai thuật ngữ thường bị nhầm lẫn trong kinh doanh nói chung. Trong marketing, trường hợp này lại thường xảy ra nhiều và có thể dẫn đến những hoạt động không hiệu quả.

Bản thân Trinh cũng có thời gian không phân biệt được rõ Chiến lược marketing sẽ khác gì so với Kế hoạch marketing. Qua quá trình làm việc và được cọ xát thực tế, Trinh đã dần hiểu hơn về chiến lược, kế hoạch và chiến thuật. Nhưng bản thân Trinh luôn ước giá như mình đã có hiểu biết về 2 thuật ngữ này sớm hơn.

Vậy nên Trinh muốn viết bài này để chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ của bản thân trong việc phân biệt Chiến lược marketing và Kế hoạch marketing, từ đó giúp marketer có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng mỗi khái niệm để thực hiện đúng vai trò của từng khái niệm.

I. Khác biệt căn bản giữa Chiến lược marketing và Kế hoạch marketing

Chiến lược marketing là nền tảng quan trọng định hình hướng đi của tổ chức, thường do CMO (Chier Marketing Officer) thực hiện. Chiến lược marketing thường dài hạn và được hình thành dựa trên Chiến Lược Kinh Doanh (Business Strategy). Nó bao gồm các yếu tố high-level như xác định mục tiêu cốt lõi của tổ chức, đối tượng khách hàng mục tiêu, giá trị cốt lõi mà sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại, và cách thức tiếp cận thị trường.

Chiến lược marketing thể hiện tầm nhìn tổng thể của tổ chức và giúp xác định cách tổ chức sẽ khác biệt và đối đầu với đối thủ. Nó cũng bao gồm việc phát triển và duy trì một hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ, kết nối với khách hàng. Chiến lược này là hệ số quyết định trong việc thúc đẩy sự khác biệt và tạo dựng thương hiệu mạnh mẽ cho tổ chức.

Kế hoạch marketing là bước tiếp theo sau khi Chiến lược marketing đã được xác định. Thường được thực hiện bởi Marketing Manager và Marketing team. Kế hoạch marketing là tài liệu cụ thể hóa Chiến lược marketing thành các hành động cụ thể. Nó thường mang tính chiến dịch và ngắn hạn, với chu kỳ thực hiện trong khoảng từ một năm đến một quý. Kế hoạch marketing được thúc đẩy bởi Chiến Lược Marketing (Marketing Strategy), là công cụ chi tiết để thực hiện và quản lý mọi khía cạnh của chiến dịch marketing.

Trong kế hoạch marketing, các yếu tố tactics cụ thể như phân chia ngân sách, lên lịch thời gian, kênh marketing, nội dung truyền thông và cách đo lường hiệu suất được xác định rõ ràng. Kế hoạch này giúp tổ chức cụ thể hóa và thực hiện các hoạt động marketing để đạt được mục tiêu cụ thể, đánh giá thành công và điều chỉnh chiến dịch theo thời gian.

II. Khác biệt giữa Chiến lược marketing và Kế hoạch marketing trên các tiêu chí

1. Mục tiêu:

 • Chiến lược marketing: Tập trung vào xác định mục tiêu, đối tượng khách hàng và giá trị cốt lõi mà sản phẩm/dịch vụ mang lại. Được xây dựng dựa trên mục tiêu dài hạn của tổ chức và thể hiện tầm nhìn tổng thể.
 • Kế hoạch marketing: Xác định cụ thể các hoạt động, thời gian thực hiện, nguồn lực và phương tiện marketing. Được tạo ra để thực hiện chiến lược đã xác định và đảm bảo sự thực thi có mục tiêu.

2. Yếu Tố Quyết Định:

 • Chiến lược marketing: Tập trung vào xác định chiến lược tập trung đối tượng khách hàng và tạo ra giá trị độc đáo cho họ. Xác định cách bạn sẽ khác biệt so với đối thủ và tạo ra lợi thế cạnh tranh.
 • Kế hoạch marketing: Tập trung vào việc thực hiện chiến dịch theo chiến lược đã xác định. Xác định cụ thể cách triển khai các hoạt động, bao gồm quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông và các kênh marketing khác.

3. Phát Triển Thương Hiệu:

 • Chiến lược marketing: Tạo dựng và duy trì một hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ, kết nối với khách hàng. Tạo sự nhận diện, tạo niềm tin và thiết lập kết nối sâu sắc với khách hàng.
 • Kế hoạch marketing: Tập trung vào việc thực hiện các hoạt động để thúc đẩy thương hiệu đã xác định trong chiến lược. Xác định cách thức thực hiện việc tạo niềm tin và xây dựng thương hiệu qua các hoạt động marketing cụ thể.

4. Phân Chia Ngân Sách:

 • Chiến lược marketing: Không định rõ ngân sách cụ thể cho từng hoạt động.Tập trung vào việc xác định phân chia tổng thể ngân sách và ưu tiên.
 • Kế hoạch marketing: Xác định số tiền dành cho từng hoạt động marketing cụ thể. Đảm bảo rằng nguồn lực được phân chia một cách hợp lý cho các hoạt động cụ thể.

5. Lên Lịch Thời Gian:

 • Chiến lược marketing: Không xác định lịch thời gian cụ thể cho các hoạt động. Tập trung vào việc xác định hướng đi chung và phương pháp.
 • Kế hoạch marketing: Xác định thời gian thực hiện cho từng hoạt động. Đảm bảo thời gian thực hiện đúng lịch trình để đạt được mục tiêu.

6. Kênh marketing:

 • Chiến lược marketing: Xác định cách tổng quan để tiếp cận thị trường. Tập trung vào cách xây dựng quan hệ với đối tượng khách hàng.
 • Kế hoạch marketing: Xác định các kênh cụ thể sẽ được sử dụng (truyền thông truyền thống và trực tuyến). Đảm bảo rằng các kênh đạt được hiệu suất tốt nhất để thực hiện chiến lược.

7. Đo Lường và Đánh Giá:

 • Chiến lược marketing: Không xác định cụ thể cách đo lường hiệu suất. Tập trung vào việc xác định hướng tiến đến mục tiêu dài hạn.
 • Kế hoạch marketing: Xác định các chỉ số sẽ được sử dụng để đo lường hiệu suất. Đảm bảo rằng việc đo lường và đánh giá được thực hiện để điều chỉnh chiến lược và hoạt động marketing.

Tóm lại, Chiến lược marketing là nền tảng cho mọi hoạt động marketing, xác định chiều hướng và mục tiêu lâu dài, trong khi Kế hoạch marketing là bản thiết kế chi tiết để thực hiện chiến lược đó, quản lý các hoạt động và đo lường hiệu suất. Cả hai khái niệm này đều đóng vai trò quan trọng và cần phải hoạt động cùng nhau để đạt được thành công bền vững trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

III. Các thành phần chính của Chiến lược marketing

 1. Mục tiêu cốt lõi: Xác định mục tiêu chiến lược dài hạn của tổ chức. Đây có thể là mục tiêu tăng trưởng doanh số bán hàng, tạo sự nhận diện thương hiệu, hoặc mục tiêu liên quan đến thị trường.
 2. Đối tượng khách hàng: Xác định rõ đối tượng mục tiêu, tức là những người mà bạn muốn tiếp cận và phục vụ. Điều này bao gồm việc nghiên cứu và đặc điểm của khách hàng tiềm năng.
 3. Giá trị cốt lõi: Định nghĩa giá trị cốt lõi mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mang lại cho khách hàng. Điều này có thể liên quan đến lợi ích chính, đặc điểm nổi bật hoặc giải pháp mà bạn cung cấp.
 4. Phân tích SWOT: Xác định Strengths (Sức mạnh), Weaknesses (Yếu điểm), Opportunities (Cơ hội), và Threats (Rủi ro) của tổ chức. Điều này giúp bạn hiểu rõ vị trí của bạn trong thị trường.
 5. Chiến lược cạnh tranh: Xác định cách bạn sẽ khác biệt và đối đầu với đối thủ. Điều này bao gồm việc xác định lợi thế cạnh tranh và cách bạn sẽ bảo vệ nó.
 6. Phát triển thương hiệu: Xác định cách bạn sẽ xây dựng và quản lý thương hiệu của mình để tạo sự nhận diện và kết nối với khách hàng.

IV. Các thành phần chính của Kế hoạch marketing

 1. Phân chia ngân sách: Xác định số tiền dành cho từng hoạt động marketing cụ thể. Điều này bao gồm việc quyết định nguồn lực tài chính dành cho mỗi hoạt động.
 2. Lên lịch thời gian: Xác định thời gian thực hiện cho từng hoạt động. Điều này bao gồm việc xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của các chiến dịch marketing.
 3. Kênh marketing: Xác định các kênh cụ thể sẽ được sử dụng để tiếp cận đối tượng khách hàng. Điều này có thể bao gồm truyền thông truyền thống (như quảng cáo truyền hình) và truyền thông trực tuyến (như truyền thông xã hội).
 4. Nội dung truyền thông: Xác định nội dung cụ thể mà bạn sẽ tạo ra và chia sẻ qua các kênh marketing. Điều này có thể bao gồm bài viết trên blog, video, hình ảnh, và nhiều loại nội dung khác.
 5. Đo lường và đánh giá: Xác định các chỉ số sẽ được sử dụng để đo lường hiệu suất của các hoạt động marketing. Điều này bao gồm việc đánh giá liệu bạn đã đạt được mục tiêu và chất lượng của kết quả.
 6. Phân tích dữ liệu: Thu thập và phân tích dữ liệu về hiệu suất marketing để đưa ra quyết định điều chỉnh và cải thiện Chiến lược marketing.

V. Kết

Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa Chiến lược marketing và Kế hoạch marketing là vô cùng quan trọng. Chiến lược marketing là nền móng dài hạn, dựa trên chiến lược kinh doanh và gắn liền với vai trò của CMO. Trong khi đó, Kế hoạch marketing là bản thiết kế chi tiết cho các chiến dịch ngắn hạn, được thực hiện bởi Marketing Manager và MKT team. Sự phân biệt này không chỉ giúp tổ chức xác định hướng đi, vai trò của từng hoạt động mà còn giúp các thành viên hiểu rõ vị trí công việc của mình để có thể hoàn thành tốt nó. Bằng cách kết hợp Chiến lược và Kế hoạch marketing một cách thông minh, tổ chức có thể đạt được sự thành công trong môi trường khắc nghiệt và đầy thách thức của thị trường ngày nay.

Hy vọng bài viết mang đến nhiều thông tin hữu ích cho mọi người.

Nếu thích bài viết hãy thả tim cho mình ngay bên dưới hoặc cân nhắc ủng hộ trulytrinh bằng các cách dưới đây để blog có thể tiếp tục được vận hành và phát triển hơn trong tương lai:

🎁 Chuyển khoản
Tên tài khoản: Đặng Tuyết Trinh
Ngân hàng: ACB (Chi nhánh Cống Quỳnh)
Số tài khoản: 1502946

🎁 Momo
https://me.momo.vn/trulytrinh

🎁 Buy me a coffee (Mua tặng mình một tách cà phê) 
https://www.buymeacoffee.com/trulytrinh

***Bài viết cũng được tác giả đăng tải trên Brands Vietnam, Brand Marketing Community Marketers Zone.

26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *