Mình nói gì khi nói về “Embrace Your Body”?

Embrace Your Body hay Body Positivity với mình đều là những thông điệp tích cực về việc chấp nhận cơ thể. Tuy nhiên, đã có nhiều bạn nhầm lẫn khi dùng nó như một cái cớ cho lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh và dán nhãn nó với thông điệp “Yêu thương bản thân”.

Embrace Your Body là chấp nhận cơ thể bạn và không gắn nó với sự xứng đáng của bản thân, dù hình thể bạn như thế nào, bạn vẫn là một con người với sự xứng đáng. Bạn không cần 3 vòng hoàn hảo mới cảm thấy bản thân xứng đáng được yêu thương. Còn Body Positivity là nâng cao sự nhìn nhận tích cực về cơ thể đồng thời lên án những người miệt thị người khác qua thể hình.

Đây là cách bản thân mình nhìn nhận thông điệp và muốn lan tỏa nó dưới góc độ này. Và mình tin nếu bạn thực sự trân trọng cơ thể của chính bạn, bạn sẽ chăm sóc nó với một chế độ và lối sống lành mạnh. Vì một cơ thể đẹp là một cơ thể khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng 😊

Mình không muốn thông điệp này bị bóp méo thành một cái cớ để cổ xúy cho chế độ không hợp lý, mọi size đều ok trừ phi nó ảnh hưởng đến sức khỏe.

The size of your body has nothing to do with your self-worth. Every measure is worth celebrating unless it affects your health.

8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *